สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จัด Engineer Workshop Shirt Gear XV สร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจให้กับนิสิต

22/1/2567 11:34:50น. 92
สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จัด Engineer Workshop Shirt Gear XV สร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจให้กับนิสิต

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมมอบเสื้อปฏิบัติการ “Engineer Workshop Shirt” สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นวิศวกรในอนาคต ตลอดจนสร้างเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจในเสื้อปฏิบัติการให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
22/1/2567 11:34:50น. 92
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน