วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

22/1/2567 17:07:22น. 91
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
22/1/2567 17:07:22น. 91
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน