คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33nd Syringe games) “Olympia Forthear”

23/1/2567 9:53:49น. 49
syringegames33rd กีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่33
     วันที่ 5-7 มกราคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33nd Syringe Game “Olympia Forthear”) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เจ้าภาพจัดงานโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

     การแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 5,000 คน ประกอบด้วย นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนอาจารย์ อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ทหาร จากสถาบันต่าง ๆ 26 สถาบัน ทั่วประเทศ เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เปิดโอกาสได้แสดงความสามารถด้านกีฬาต่างๆ และยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์จากการเล่นกีฬา โดยได้รับความร่วมมือระหว่างสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ 26 สถาบันทั่วประเทศ

     คณะแพทยศาสตร์ คว้า 3 เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33nd Syringe games “Olympia Forthear”) ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเปตองชายเดี่ยว ได้แก่ นายวิษธร สุรินทร์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงินเปตองหญิงเดี่ยว ได้แก่ นางสาวธีรนุช มะโนศรี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดงทีมชาย ได้แก่ นายธนาวุฒิ จันทร์ครบ นายวิษธร สุรินทร์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยเลิศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ นายชัยวัฒน์ ไร่พุทธา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook : 33rd Syringe Games


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานเข็มสัมพันธ์ครั้งที่33   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/1/2567 9:53:49น. 49
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน