คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre Hospital trauma Life Support (PHTLS) สำหรับนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

23/1/2567 11:14:04น. 50
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล Pre Hospital trauma Life Support (PHTLS) ให้กับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตได้ความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการด้าน PHTLS : Prehospital life support ฝึกกระบวนการด้านการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพิ่มสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำแก่นิสิต

     การอบรมในครั้งนี้ได้เชิญแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช นายแพทย์ศุภกฤษ เจริญขำ พยาบาลวิชาชีพพยนต์ ดวงทิพย์ และพยาบาลวิชาชีพอนุรักษ์ ขุนอ้อย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้นิสิตมีความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/1/2567 11:14:04น. 50
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน