โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับพยาบาล

23/1/2567 12:48:46น. 167
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน

โครงการ ACLS FOR NURSE โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับพยาบาล (Advanced cardiovascular life support For Nurse)

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านการช่วยชีวิตฉุกเฉินขั้นสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ความปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และ อาจารย์พี่เลี้ยงจากแหล่ง

ฝึกประสบการณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จากหลากหลายพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมด้วยเช่นกัน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
23/1/2567 12:48:46น. 167
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน