คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ณ โรงเรียนบ้านฮวก อ.ภูซาง

23/1/2567 13:42:44น. 124
ค่ายนิติอาสา
คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสโมสรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักกฎหมายออกไปรับใช้ประชาชนและสังคม อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ภายใต้กลยุทธนิสิตมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ (Wellness and Happiness ) ในมาตรการส่งเสริม การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (UP Identify) และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างให้นิสิตเกิดสิ่งที่เรียกว่า “จิตสาธารณะ”


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
23/1/2567 13:42:44น. 124
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน