กองอาคารสถานที่ ประชุมคณะทำงานการประเมินและจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน ITA

23/1/2567 14:36:33น. 72
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
          วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมการประเมินและจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน ITA กองอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุม กองอำนวยการการร่วมถวายความปลอดภัย อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ทุกระดับ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
23/1/2567 14:36:33น. 72
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน