ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ

24/1/2567 14:17:19น. 71
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการ

นายนพดล เมืองซื่อ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  

facebooktwitterline


ภาพ :   ชนะพล จันทรากาศ   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
24/1/2567 14:17:19น. 71
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน