กองกิจการนิสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

24/1/2567 14:17:29น. 48
มอบโอวาท
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารตึกอธิการบดี กองกิจการนิสิตจัดพิธีให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ทีมมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดร. วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการฝ่ายคุณภาพนิสิตได้มอบหมายให้ ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์สัณชัย หยีวิยม ร่วมเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยพะเยาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขงขันจำนวน 9 ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่จำนวน 93 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
24/1/2567 14:17:29น. 48
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน