คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

25/1/2567 13:47:10น. 161
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม  และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

     วันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

     ซึ่งโครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดย กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และโปร่งใส อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
25/1/2567 13:47:10น. 161
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน