วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13

26/1/2567 13:22:49น. 60
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 2566 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13
วันที่ 24-26 มกราคม 2567 วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13" Frontier Area Based Research for Sustainability Development Goals" และร่วมจัดแสดงร้านจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้า โดยในการดำเนินงานดังกล่าว มีกิจกรรมการแสดงสินค้าและการประกวดผลงาน "โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" จากคณะต่าง ๆ ที่ดำเนินโครงการในเขตพื้นที่ของโครงการวิจัย
วิทยาลัยการจัดการ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ วิสาหกิจชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร" โดยมีภาคีเครือข่ายในการดำเนินการครั้งนี้ ได้แก่ คุณพิมพ์พิศา ปอประสิทธิ์ และคุณกันต์พิพัฒน์ พวงประเสริฐ ผู้ประกอบการ และพิมพัฒน์ฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
26/1/2567 13:22:49น. 60
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน