วิทยาลัยการจัดการ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13

26/1/2567 13:53:40น. 90
วิทยาลัยการจัดการ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13
วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ขึ้นรับโล่รางวัล Bronze Award โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (โล่ระดับเหรียญทองแดง) จาก ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 จากผลงาน โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ วิสาหกิจชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร"
โดยมี ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้าภูฏาน เพื่อสร้างมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าภูฏาน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
26/1/2567 13:53:40น. 90
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน