คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดบูธ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13

26/1/2567 14:56:31น. 435
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดบูธ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13

       เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดีและผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำโดย คุณณรงค์วิษณุ์ ธรรมชมพูเลิศ และ คุณนุจรา ธรรมชมพูเลิศ (ผู้นำชุมชน) พร้อมด้วย คุณอุษณี ธุระจริง คุณแสงคำ วงศ์ขัด และ คุณปุลพรนันท์ เกตุนาวา ร่วมจัดบูธกิจกรรมประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม “Frontier Area-based Research for Sustainable Development Goals” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13” วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
       โดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านบ้านโซ้ ได้จัดบูธนำเสนอโครงการ “การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ขิงอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงในชุมชนบ้านโซ้ สร้างเส้นทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ สร้างเรื่องเล่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์ฯ พัฒนานวัตกรด้านการตลาด และสร้างรูปแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้ โครงการ “การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ขิงอย่างยั่งยืน” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในกิจกรรมการประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล

                              

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี

ข้อมูล / ข่าว: นายจรูญ ไชยเบ้า / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


      

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/1/2567 14:56:31น. 435
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน