คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน

26/1/2567 15:22:39น. 159
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 21 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คนเข้าร่วม ในหัวข้อต่างๆ

- การปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่องระบบนิเวศน้ำนิ่ง

- การปฏิบัติการทางเคมี เรื่องโคมาโทกราฟี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศุภชัย ผลศุภรักษ์ / พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นัทธพงศ์ สุภากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
26/1/2567 15:22:39น. 159
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน