ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates เดือนมกราคม 2567

26/1/2567 15:39:28น. 184
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates เดือนมกราคม 2567


       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR B1 English for Undergraduates สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยแบ่งตามระดับผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ประกอบด้วย ระดับ A1 อบรมวันเสาร์ที่ 13 มกราคม เวลา 9.00-16.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม เวลา 9.00-12.00 น. จากนั้นเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จำนวนนิสิตเข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 250 คน และ ระดับ A2 อบรมวันเสาร์ที่ 13 มกราคม เวลา 9.00-16.00 น. จากนั้นเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง UB 005 จำนวนนิสิตเข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 83 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ควบคุมการทดสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

       The Language Center in the School of Liberal Arts coordinated a training and examination program for English proficiency among undergraduates. The training sessions were categorized into two levels based on the candidates’ English proficiency examination results. Those with an A1 level underwent training on Saturday, January 13th, 2024 from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., and on Sunday, January 14th, 2024, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. Subsequently, 250 candidates at this level participated in the examination on January 14th, 2024, from 2:00 p.m. to 3:30 p.m. in room UB001. Another group of candidates with an A2 level received training on Saturday, January 13th, 2024, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Following the training, 83 candidates at the A2 level took their examination on Sunday, January 14th, 2024, from 2:00 p.m. to 3:30 p.m. in room UB005.


ภาพ: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการศูนย์ภาษา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/1/2567 15:39:28น. 184
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน