คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for sustainable development goals”

26/1/2567 19:30:10น. 80
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for sustainable development goals”
   วันศุกร์ที่ 24-26 มกราคม 2567 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “Frontier area-based research for sustainable development goals” ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ซึ่งเป็นเวทีทางวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายระดับชาติ ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย
   โดยคณะเภสัชศาสตร์ ส่งบูธเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดนิทรรศการ 1 คณะ 1ชุมชนนวัตกรรม ร่วมกับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านแพด ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา "กาละแมร์สมุนไพร" ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศเป็น "เหรียญทองแดง"
   ทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัย ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ท่านคือ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว สาขาบริบาลทางเภสัชศาสตร์ (ตีพิมพ์สูงสุดต่อเนื่อง 3 ปี พ.ศ. 2563-2565)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ สาขาบริบาลทางเภสัชศาสตร์


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    วิจิตรศักดิ์ คำดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
26/1/2567 19:30:10น. 80
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน