คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสวนของคณะฯ และโครงการเปิดสวน “ใต้ร่มรัฐพัฒน์”

27/1/2567 11:57:54น. 125
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสวนของคณะฯ และกิจกรรมเปิดสวน “ใต้ร่มรัฐพัฒน์” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารคณะที่มีที่ทำการอยู่ที่อาคารภูกามยาว ตลอดจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านในอาคารภูกามยาว เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2567 ณ สวนใต้ร่มรัฐพัฒน์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรและนิสิตของคณะให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการมีและใช้พื้นที่สวน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในการอนุรักษ์ให้สวนคณะมีเป็นพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน

สวนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มมีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา จากนโยบายการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งใน พ.ศ.2566 สวนของคณะฯ มีการปรับปรุงและพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งพื้นที่สีเขียว ลานกิจกรรม และการสร้างสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ประจำคณะ ได้แก่ กะหลก (เครื่องตีพื้นบ้านเพื่อเรียกรวมพลของผู้นำชุมชน) ให้เป็นสัญลักษณ์ของนักปกครอง นักบริหารและนักพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากการพัฒนาและปรับปรุงสวนของคณะฯ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และนโยบายส่วนหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2566-2571 ได้แก่ “น่าอยู่ น่าสนุกและน่าเรียน”  สวนของคณะฯ จึงถือเป็นพื้นที่หนึ่งของความร่มรื่น พักผ่อนหย่อนใจและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรและนิสิตของคณะ รวมถึงการให้บริการอย่างเปิดกว้างแก่บุคลากรและนิสิตของคณะต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมในอาคารภูกามยาว    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ และชมรมสำนักข่าวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
27/1/2567 11:57:54น. 125
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน