มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

27/1/2567 15:48:28น. 87
กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา TCAS
มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยคณะที่มีการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 3 คณะ 4 หลักสูตร ได้แก่
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)
2. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
3. คณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานรับเข้าศึกษากองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานรับเข้าศึกษากองบริการการศึกษา   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
27/1/2567 15:48:28น. 87
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน