ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

27/1/2567 15:50:21น. 68
ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสที่จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน วมว. จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ ห้อง R501 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงรายการจัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตฯ และอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ที่ทำการสอนที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านการเรียนการสอน ฯลฯ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นโครงการ วมว. เป็นโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ การบริหาร จัดการหลักสูตรการเรียนการสอน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตเชียงรายให้การสนับสนุนกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้บริการสถานที่และห้องจัดเลี้ยงสำหรับการจัดสัมมนา พร้อมกันนี้ บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าพัก ณ ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงรายตลอดช่วงเวลาของการจัดสัมมนา อีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
27/1/2567 15:50:21น. 68
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน