คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี ที่ได้รับรางวัล 5 อันดับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2565

29/1/2567 9:33:02น. 96
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี ที่ได้รับรางวัล 5 อันดับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2565
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีย์ พรหมศรี

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ที่ได้รับรางวัล 5 อันดับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2565

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13  

facebooktwitterline


ภาพ :   จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พัชรียา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
29/1/2567 9:33:02น. 96
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน