คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันและรับมอบธงในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลูกรพีเกมส์ ครั้งที่ 14

29/1/2567 9:49:03น. 103
ลูกรพีเกมส์ ครั้งที่ 13
กีฬาลูกรพีเกมส์ เป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษากฎหมายจากสถาบันศึกษาในภาคเหนือ ที่มีการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ในการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 สถาบัน

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งนักกีฬาลงแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง บาสเกตบอล และฟุตบอล โดยมี ผศ. นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและนางนลภัส ปัญญาวงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์และนักวิชาการกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และเป็นผู้ดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันนี้

ในพิธีปิดการแข่งขัน ผ.ศ. อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับมอบธงจัดการแข่งขันจาก ผศ. สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันลูกรพีเกมส์ครั้งต่อไป

ทางคณะนิติศาสตร์ขอขอบคุณทีมงานผู้จัดการแข่งขัน คณะนักกีฬา และกองเชียร์ทุกคนที่ทำให้บรรยากาศการแข่งขันสนุกสนานและเกิดมิตรภาพที่อบอุ่น แล้วกลับมาพบกัน #ลูกรพีเกมส์ ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
29/1/2567 9:49:03น. 103
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน