ตลาดส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา และมินิเกษตรแฟร์ เปิดกาดผักเกษตร Fresh Farm" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

29/1/2567 10:16:50น. 48
ตลาดส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา และมินิเกษตรแฟร์ เปิดกาดผักเกษตร Fresh Farm" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 24-26 มกราคม 2567 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " กาดก้อม กินอยู่ วิถี ล้านนา และมินิเกษตรแฟร์ เปิดกาดผักเกษตร Fresh Farm" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

 

ภายในงานประกอบไปด้วย การแสดง สู่ขวัญข้าว เจ้าแม่ธรณี, บูทผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ คณะเกษตรฯ, บูทต้นไม้นานาพันธุ์, การแข่งขันประกวดทำ "ส้มตำ", การแข่งขันทำลาบควายลำ, หนังกลางแปลง, และตัดผักเกษตรในราคาแสนถูก "มีจะอี้ตวยก๊ะ season 3" โดยกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาที่ดีงาม บริการวิชาการเกี่ยวกับการตลาดสินค้าการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

 

ทั้งนี้ คำว่า "กาดก้อม" เป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในสมัยโบราณ ที่คนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นคนที่มาซื้อสินค้าจะต้องก้มลง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ โดยอากัปกิริยาก้อม ของคนไทยเหนือนั้น ทำได้สุภาพ นุ่มนวล ไม่เหมือนใคร และไม่มีชนชาติใดทำได้เหมือน เพราะเป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกิริยาสุภาพที่ต้องโน้มตัวลงไป ส่วนคนขายสินค้าก็นั่งกับพื้นแบบไม่ถือตัว จะเป็นภาพการซื้อขายสินค้าที่แสดงถึงความอ่อนโยน เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

 

         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กิตติธัช ตุ้ยคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
29/1/2567 10:16:50น. 48
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน