Thai PBS รายการสีสันวาไรตี้ ที่กว๊านพะเยา ปักหมุดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง โดยมหาวิทยาลัยพะเยา

29/1/2567 16:34:28น. 149
โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง2567
          Thai PBS สีสันวาไรตี้ ให้ความสนใจเข้าถ่ายทำประชาสัมพันธ์กิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง และสินค้า OTOP จังหวัดพะเยา ณ ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง จังหวัดพะเยา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ และผู้ช่วยอธิการบดี จารุวรรณ โปษยานนท์ ให้สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา โดยคุณอัญชลี บุญรอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา และนายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ให้สาธารณชนรับทราบ และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดพะเยา และนำเสนอสินค้าของดีเมืองพะเยา OTOP พะเยา รวมถึงกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา หรือ หนึ่งเดียวในโลก คือ กิจกรรมขบวนเรือแห่ข้าวใหม่ ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง ซึ่ง HI lightปี 2567 คือ เรือประกวดจากชุมชนรอบกว๊านพะเยา ที่ฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดพะเยา ให้นักท่องเที่ยวได้รับชม และรายการสีสันวาไรตี้ สามารถรับชมผ่านช่องทาง Youtube กด Link https://www.youtube.com/watch?v=lUsu1xfbi08


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
29/1/2567 16:34:28น. 149
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน