มหาวิทยาลัยพะเยา นำทัพคณะนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

29/1/2567 16:36:34น. 75
กีฬามหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝายคุณภาพนิสิต ได้มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วย นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ และร่วมปลูกต้นคำมอกหลวง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับนำนักกีฬาร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 ชนิดกีฬา และจำนวนคณะนักกีฬารวมบุคลากร 93 คน พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและคณะ ได้เยี่ยมชมการแข่งขันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในสนามต่างๆ และรับมอบเวชภัณฑ์ยาและน้ำดื่ม จากคุณสุทาลักษณ์ สระทองแฝง (ร้านยายินดีกำแพงแสน) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ระหว่างวันที่  27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
29/1/2567 16:36:34น. 75
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน