คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

30/1/2567 22:57:31น. 52
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0
 วันที่ 23 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการนำเสนอรายงาน Improvement plan และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพที่ 1-8 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรณ ห้องประชุม ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   
30/1/2567 22:57:31น. 52
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน