ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท Software Innovation

31/1/2567 17:29:55น. 60
“ระบบอำนวยความสะดวกและลดการใช้พลังงานในการถูกล็อคล้อจากการทำผิดกฎจราจร”

วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ทีม S_043 P-TECH ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท Software Innovation ในชื่อผลงาน “ระบบอำนวยความสะดวกและลดการใช้พลังงานในการถูกล็อคล้อจากการทำผิดกฎจราจร” ได้แก่

1. นายณัฐวุฒิ เครือบุญ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 63 ชั้นปีที่่ 4

2. นางสาวนูรอีมาน โต๊ะเก็ง นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 63 ชั้นปีที่่ 4

3. นายอดิศร ไพศาล นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 65 ชั้นปีที่่ 2

4. นายภาคิน วิเศษเงินทวี นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 65 ชั้นปีที่่ 2

ในการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้แนวคิด New Gen Energy Research Showcase ณ ลานกิจกรรม UNION Co-Event Space Zone A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน โดยมี ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
31/1/2567 17:29:55น. 60
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน