ศูนย์ RACE จัดบรรยายพิเศษ “แนวทางการทำงานวิจัยด้านวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่”

1/2/2567 10:47:29น. 72
ศูนย์ RACE จัดบรรยายพิเศษ “แนวทางการทำงานวิจัยด้านวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่”

วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “แนวทางการทำงานวิจัยด้านวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่” ให้แก่นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 1104) โดยการบรรยายพิเศษดังกล่าว ทำให้นักวิจัยได้ทราบถึงบทบาท และการเตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมในอนาคต พร้อมทั้งดูแนวโน้มและทิศทางการเขียนบทความวิจัยด้านวิศวกรรมในอนาคต เพื่อสร้างเส้นทางสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
1/2/2567 10:47:29น. 72
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน