กองอาคารสถานที่ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1/2/2567 15:01:57น. 115
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN

        วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กองอาคารสถานที่ งานพัสดุกลาง ได้จัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของแต่ละส่วนงาน และหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตัวชี้วัดย่อยการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย หอประชุมพญางำเมือง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
1/2/2567 15:01:57น. 115
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน