วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (UP Sport 2024)

1/2/2567 17:15:01น. 187
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (UP Sport 2024)
    วันที่ 30 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 (UP Sport 2024) ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง สีเขียว และสีชมพู ซึ่งวิทยาลัยการศึกษา อยู่สีฟ้า ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
1/2/2567 17:15:01น. 187
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน