ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พัฒนานักประดิษฐ์และนวัตกร กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

1/2/2567 22:48:58น. 399
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พัฒนานักประดิษฐ์และนวัตกร

   
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อบรมทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ และนวัตกรแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และฝึกอบรมครูผู้บ่มเพาะนักประดิษฐ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา          ความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะวิทยาศาสตร์ กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงให้บริการวิชาการในการฝึกอบรมครูผู้บ่มเพาะ (Coach) และร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในการเป็นนักประดิษฐ์และนวัตกร เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ นำไปสู่การต่อยอดประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องยนต์เครื่องจักรอัจฉริยะในอนาคตที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
1/2/2567 22:48:58น. 399
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน