ม.พะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ ม.นเรศวร ในกิจกรรม UP&NU Research Networking & Paper Camp

2/2/2567 12:24:55น. 667
ม.พะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ ม.นเรศวร ในกิจกรรม UNU Research Networking Paper Camp
       มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรม UP&NU Research Networking & Paper Camp ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัด
       - การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "HOW TO GET PUBLISHED IN A HIGH-IMPACT JOURNAL." วิทยากรโดย Hororary Prof. Dr. Gavin P. Reynolds Biomolecular Sciences Research Centre, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK        - การบรรยายพิเศษในหัวข้อ“Tips on writing and publishing a scientific paper.” วิทยากรโดย Prof. Dr. Wai Chen Curtin Medical School, Curtin University, Perth, Australia        - การตรวจสอบร่างบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript) ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย Prof.Dr.Gavin Reynolds และ Prof.Dr.Wai Chen

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
2/2/2567 12:24:55น. 667
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน