คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมและโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเย

2/2/2567 13:35:18น. 110
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2567 ทีมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เพื่อแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร ปี) รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา ทุนการศึกษา และสวัสดิการต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้นิสิตได้อยู่และเรียนอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยพะเยา

 


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   
2/2/2567 13:35:18น. 110
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน