นิสิตวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. คว้าเหรียญเปตองหญิงคู่ นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 49

2/2/2567 14:59:16น. 125
นิสิตวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ.  คว้าเหรียญเปตองหญิงคู่ นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 49

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศ ทองเดชศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา นำนิสิตเข้าแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ ในมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยการแข่งขันในครั้งนี้นางสาวจิราวรรณ เรียนภาร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และ นางสาวกุลลดา นิลเกษม นิสิตวิทยาลัยการศึกษา คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอแสดงความยินและขอขอบคุณนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตรุ่นต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
2/2/2567 14:59:16น. 125
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน