คณะ ICT ม.พะเยา นำเสนอผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024”

2/2/2567 15:49:51น. 296
วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024

           วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล อาจารย์และนิสิตประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

          อาจารย์ธนวัฒน์ แซ่เอียบ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยอาจารย์ธนวัฒน์ แซ่เอียบ ประดิษฐ์เครื่องยิงขนไก่สำหรับการฝึกซ้อมแบดมินต้น "ThongPaBad" ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการจดอนุสิทธิบัตรรุ่นแรก และสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำหรับรุ่นสองและอยู่ในระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำหรับรุ่นที่สาม นอกจากนี้ยังเข้าร่วมประกวดผลงานในมหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยนางสาวขวัญนภา ไทยจันทึก และ นางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันพัฒนา "ระบบค้นคืนข้อมูลสุนัข
ในฟาร์มด้วยภาพจมูกและใบหน้าของสุนัข" ซึ่งผลงานอยู่ระหว่างยื่นขออนุสิทธิบัตร และเข้าร่วมประกวดผลงานในนิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024 ภายในงานครั้งนี้ด้วย

          งานวันนักประดิษฐ์ เป็นนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน แบ่งเป็น นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ/นิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ/นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ/มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 / นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024: I-New Gen Award 2024/นิทรรศการ Highlight อาทิ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power, The Survival Game ตะลุยภัยพิบัติ, Aerokids นักคิดประดิษฐ์โดรน
 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง คณะICT / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
2/2/2567 15:49:51น. 296
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน