สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด FA CUP ครั้งที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

5/2/2567 9:38:15น. 207
สโมสรนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัด FA CUP ครั้งที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมฟุตบอลวิศวะประเพณี FA CUP ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีนิสิตจากทุกหลักสูตรเข้าร่วม กว่า 100 คน ณ สนามกีฬา Chom Park เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภายในคณะได้ออกกำลังกาย และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนหนังสือ อีกทั้งคณะฯ ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
5/2/2567 9:38:15น. 207
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน