คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกียรติจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

5/2/2567 17:27:41น. 168
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกียรติจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39
วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับกียรติจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 โดยใช้ชื่องานว่า “สานสัมพันธ์ สัตภัณฑ์ วิชาการ” ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อชุมชน สู่สากล ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในโอกาสนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และพร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร (คณบดีคณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และผู้บริหาร บุคลากร จากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย พานิสิตเดินทางมาเข้าร่วม โดยงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 “สานสัมพันธ์ สัตภัณฑ์ วิชาการ” ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อชุมชน สู่สากล ซึงมีการแข่งขั้นทักษะทางด้านวิชาการ และการแข่งขันกี่ฬา ดังนี้
การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย
- การแข่งขันวิจัยด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
- การแข่งขันนวัตกรรมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
- การแข่งขันตอบปัญหาความรู้พื้นฐานสาธารณสุข
- การแข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อ “Global Health Security”
- การแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ “Good health and Well-being”
- การแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ประเภทวิดีโอ TikTok หัวข้อ “สุขภาพระดับชาติที่ทุกคนต้องรู้เท่าทัน”
การแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา ประกอบด้วย
- การแข่งขันฟุตซอลชาย
- การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย/หญิง
- การแข่งขันตะกร้อชาย
- การแข่งขันเปตอง
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสยาม
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/2/2567 17:27:41น. 168
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน