สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา จัดกิจกรรม Social Innovation Day

7/2/2567 13:03:08น. 49
upiti

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม Social Innovation Day และ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และ ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ภายในงานมีการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการในส่วนของภาครัฐและเอกชน นำโดย คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าจังหวัดพะเยา, คุณตฤนภร กันทะโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์, คุณพิชญาภา ศิริรัตน์ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกิจกรรมเปิดตัว “โครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2567” Social Innovation for Community Well-Being and Sustainability โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ และเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ประจำปี 2567   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
7/2/2567 13:03:08น. 49
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน