คณะสหเวชศาสตร์ ทำการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

8/2/2567 16:41:30น. 58
คณะสหเวชศาสตร์ ทำการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
       เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ได้ดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565  และได้มีการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยฝึกซ้อมผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้อง CE11206 ทั้งนี้ บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 สาขากายภาพบำบัดจำนวน 30 คน สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 29 รวมทั้งสิ้น 59  คน 
   

facebooktwitterline


ภาพ :   พลากร อุดมกิจปกรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
8/2/2567 16:41:30น. 58
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน