ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 66

12/2/2567 15:58:12น. 173
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 66 เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษาและเพื่อเทียบรายวิชา 001205

       ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 66 เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษาและเพื่อเทียบรายวิชา 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา มีนิสิตเข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 1,398 คน โดยมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิต ตลอดการทดสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

ภาพ: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                            

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/
facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการศูนย์ภาษา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
12/2/2567 15:58:12น. 173
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน