คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงาน ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย

15/2/2567 15:47:16น. 212
ปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการนำเสนอการฝึกงาน ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 100420 ภายใต้โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ของนิสิตคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในการทดลองการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแนะนำประสบการณ์จากสถานที่ฝึกงานให้กับน้องๆรุ่นหลังที่จะใช้ข้อมูลจากรุ่นพี่ ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ฝึกงานที่ตรงตามความมุ่งหวังต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
15/2/2567 15:47:16น. 212
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน