คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

16/2/2567 10:29:14น. 271
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

        เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น Dr. Isao Yamaki Mr. Toshiaki Kanaya อาจารย์พิรดา โตนชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร แสนโภชน์ และ อาจารย์ปรีชา ใจหาญ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Minoru Kishimoto และ Assoc. Professor Kosei Ohashi พร้อมด้วยนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University, Japan) ณ ห้อง CE 11206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาแก่นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรม อาทิ (1.) Ice Breaking Activity (2.) การแลกเปลี่ยนทางภาษาโดยการสอนแนะนำตัวเป็นภาษาไทย (3.) การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ และ (4.) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านอาหารไทย (ที่เวียงพะเยา)

 

ข้อมูล/ภาพ: อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
16/2/2567 10:29:14น. 271
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน