วิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งเสริมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green

16/2/2567 10:30:12น. 138
วิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งเสริมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร พร้อมด้วยครูปฏิบัติการ และนิสิตภายในหลักสูตร ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ร่วมด้วยช่วยกัน วิศวกรรมอุตสาหการ ม.พะเยา” ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพขั้นพื้นฐาน “5ส” ให้กับนิสิต ซึ่ง 5ส ได้ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา 264212 การควบคุมคุณภาพ และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 5.1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green และสำนักงานสีเขียว “คืนสมดุลให้ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์มุ่งมั่น สร้างสรรค์สำนักงานสีเขียว”
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
16/2/2567 10:30:12น. 138
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน