วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก เสริมสร้างทักษะในการพันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับนิสิต

16/2/2567 13:32:21น. 152
วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก เสริมสร้างทักษะในการพันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับนิสิต

ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย และครูปฏิบัติการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องปฎิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EN 2301) อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณอธิวัฒน์ แซ่เอี้ยว วิศวกรไฟฟ้า กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในโครงสร้างหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า มีทักษะในการพันหม้อแปลงไฟฟ้า มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
16/2/2567 13:32:21น. 152
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน