คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

21/2/2567 14:49:44น. 160
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

       เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา CE 13404 คณะศิลปศาสตร์ โดยมีกิจกรรม อาทิ การกล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโดยคณบดี และ การแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมข้อมูลทุนการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงแนะนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯ โดย ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ จากนั้นได้นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไปเยี่ยมชมห้องศูนย์ภาษา (CE 14204) ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ พร้อมให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมฝึกภาษา การใช้ห้องเรียนฟังพูดส่วนบุคคล อุปกรณ์เสริมทักษะและความบันเทิง รวมถึงมุมพักผ่อนหย่อนใจในสวนศิลป์ด้วย

                             

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
21/2/2567 14:49:44น. 160
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน