คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” และร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศาลจังหวัดพะเยา

22/2/2567 10:03:10น. 207
ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” และร่วม ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายอำนาจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง ศาลจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
1. ร่วมมือทางวิชาการด้านการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ด้านกฎหมาย และด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
2. ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน ให้ประชาชน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ทราบถึงประโยชน์ของการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมาดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยพิจารณาส่งข้อพิพาทให้ศาลจังหวัดพะเยาดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พวงผกา ธนะจักร์   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
22/2/2567 10:03:10น. 207
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน