ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1/Tier 1 (IF: 5.6)

23/2/2567 10:40:07น. 4283
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1/Tier 1 (IF: 5.6)
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1/Tier 1 (IF: 5.6)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อ.กิ่งกนก รักษนาเวศ อ.วริฐา อริยบุคลากร อ.วิริญญา เมืองช้าง ผศ.ศราวุฒิ แสงคำ และ อ.พงศธร ศิลาเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานะผู้ร่วมวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ “Journal of Functional Foods”
เรื่อง “Hepatoprotective effects of 𝘌𝘭𝘢𝘦𝘢𝘨𝘯𝘶𝘴 𝘭𝘢𝘵𝘪𝘧𝘰𝘭𝘪𝘢 fruit extract against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice: Mechanistic insights”
โดยวารสารจัดอยู่ใน Q1/Tier 1 (Impact Factor: 5.6)
ร่วมกับ อ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา (Firth author) ผศ.ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.จริญญาพร เนาวบุตร รศ.ดร.นันทิยา สมภาร และ รศ.ดร.พรพรหม ย่อยสูงเนิน (Corresponding author) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถเข้าถึงบทความได้ที่ :


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ศราวุฒิ แสงคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ศราวุฒิ แสงคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
23/2/2567 10:40:07น. 4283
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน