คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบุคลากร และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy ให้แก่บุคลากร

23/2/2567 16:15:48น. 189
Dos Don’ts

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ (Dos & Don’ts) และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy ให้แก่บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนงานได้ทราบถึงแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม เสริมสร้างจริยธรรม และเพื่อปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรในการปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
23/2/2567 16:15:48น. 189
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน