วิศวะฯ มพ. จัดเต็มอบรมเขียนข่าว PR เชิงรุก เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของคณะ

27/2/2567 11:44:55น. 143
วิศวะฯ มพ. จัดเต็มอบรมเขียนข่าว PR เชิงรุก เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรม "เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก" เพื่อเสริมสร้างเทคนิคในการเขียนข่าว สามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม โครงการหรือหลักสูตรได้อย่างถูกวิธี รวมถึงเพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคคลภายนอกได้ทราบถึงอัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอบรม "เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก" ให้แก่บุคลากรภายในคณะ

กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรภายในคณะกว่า 30 คน เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตยา บุญชุ่ม ผู้เชี่ยวชาญและประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมแนะนำเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หัวข้อที่หน้าสนใจ ดังนี้

     1. องค์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

     2. เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

     3. เขียนอย่างไรให้ตอบโจทย์ SDGs

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop เพื่อฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกของบุคลากรแต่ละงานภายในคณะ และตอบโจทย์ SDGs ในการจัดอันดับ Impact Rankings ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ดียิ่งขึ้น
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
27/2/2567 11:44:55น. 143
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน