การจัดการแฟร์ ครั้งที่ 19 (Management Fair 19) : Under the Lake

27/2/2567 16:38:25น. 72
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ดร.สุจิตรา วสุวัต ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และดร.ฑาริกา พลโลก ดร.อภิญาภรณ์ โสภา ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ และผศ.สุธี ขวัญเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้จัดโครงการการจัดการแฟร์ครั้งที่ 19 : Under The Lake  วันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และได้รับเกียรติจากท่านบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการในครั้งนี้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีพื้นที่ในการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม และการนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น

- การเสวนาทางธุรกิจ ในหัวข้อ POWER OF BUSINESS

- การออกร้านของนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

- การออกร้านของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

- การออกร้านของวิสาหกิจชุมชน และ OTOP พะเยา

- การออกงานของพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปจังหวัดพะเยา

- การแสดงโชว์ความสามารถของนิสิตชั้นปีที่ 1

- การประกวด BM MUSIC CONTEST

- การประกวด Cover Dance

- การแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ

- การประกวดหนูน้อย Little Mermaid 2024

- การประกวด Miss Queen Paradise 2024     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/2/2567 16:38:25น. 72
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน