คณะ ICT จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้มตลาดแรงงาน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในตลาดแรงงานปัจจุบัน

27/2/2567 17:22:55น. 138
ปัจฉิมนิเทศนิสิต
         เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานพัฒนาทักษะดิจิทัล จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้มตลาดแรงงาน และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในตลาดแรงงานปัจจุบัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้น ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
            ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยาย ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” วิทยากรโดย คุณสายสุนี เตชา จากบริษัท JOBTOPGUN จากนั้นจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ “เสวนาหัวข้อ “จบใหม่ ได้งานไว ทักษะที่ใช่ถูกใจ HR ” โดยวิทยากร คุณวีนาพร เกลี้ยงกลม ตำแหน่ง Business Manager จากบริษัท Elabram Telecommunication, คุณชัยดิษฐ์ แช่มคำ ตำแหน่ง Senior Business Development และคุณลือชา บุญนวล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับความรู้จากการบรรยาย หัวข้อ “ตอบสัมภาษณ์อย่างไร ให้เป็นคนที่ถูกเลือก” โดยวิทยากร คุณภัควลัญญ์ จันทร์สมาน ตำแหน่ง Project Manager จากสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งให้นิสิตชั้นปีที่ 4ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมซักถามข้อสงสัย ภายในโครงการยังมีการจัดบูธรับสมัครงานให้กับนิสิตที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางการสมัครงานให้กับนิสิตอีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
27/2/2567 17:22:55น. 138
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน